วิธีการการดูแลรักษา

ในการเล่นกีฬาแบดมินตัน วิธีการดูแลรักษาสิ่งต่างๆล้วนมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาไม้แบดมินตัน รองเท้าสำหรับเล่น หรือ พื้นสนาม

เพื่อจะได้มีใช้อีกนานเท่านาน ซึ่งเราควรจะทำความสะอาด และจัดเก็บให้เรียบร้อย